Boekhoudkantoor Fiscona

Boekhouding en fiscaliteit

Informatie

Eind jaren tachtig is ons bedrijf begonnen onder de slogan: “Service en persoonlijke aanpak”

Dit bleek noodzakelijk, daar vele klanten zich benadeeld voelden wanneer ze op een “groot” kantoor niet bediend werden zoals verwacht.

Ons kantoor geeft direct feedback en opvolging waardoor je bedrijf veel transparanter wordt.